Tiết kiệm không gian MÁY TIỆN CNC LOẠI GANG USL-480 [3 inch]

Bốn công cụ tiêu chuẩn có thể được gắn kết. Chiều rộng của máy là 480 mm được thực hiện trong khi đảm bảo hành trình trục X là 160 mm. Với đặc tả liên kết 2 đơn vị, kích thước của mỗi dòng theo hướng chiều rộng được giảm đi một nửa.
Dây chuyền sản xuất được thực hiện hiệu quả hơn và đơn giản hơn, dễ dàng có nhiều đơn vị và dây chuyền có thể được xây dựng linh hoạt.

Trong việc theo đuổi cắt chính xác cao

Trục chính tích hợp với “thiết kế không tâm” làm giảm độ dịch chuyển tương đối của bộ phận trục chính và đạt được độ chính xác cắt cao hơn.

Thời gian chu kỳ rút ngắn MÁY TIỆN CNC LOẠI GANG USL-480 [3 inch]

Động cơ trục chính tích hợp cho thấy thời gian tăng giảm đáng kể (0 đến 10.000 phút-1) xuống còn 1 giây hoặc ít hơn.* Với cơ chế nạp tự động được cài đặt, thời gian cần thiết để nạp phôi chỉ là 4 giây.
*Khi quay trục xoay chỉ được trang bị mâm cặp khí chính xác