Nhỏ gọn một cách đáng ngạc nhiên nhờ sự kết hợp của trục quay động cơ tích hợp, loại gang, 4 inch!! Một cỗ máy với các chức năng tiên tiến được chuyên môn hóa trong sản xuất bộ phận nhỏ ra mắt.

J-Wave Plus với hệ thống tải phía trước đặc biệt