Gia công đa giác chính xác cao MÁY TIỆN CNC LOẠI GANG MÁY ĐA GIÁC

Một cỗ máy độc đáo chuyên xử lý đa giác! Có được một kết thúc chính xác cao trong thời gian không!
Với các máy phay thông thường và các loại máy này, việc mài được thực hiện ở mọi chỉ số để cạo phôi có nhiều mặt. Trên máy này, các tính năng của máy tiện được thực hiện. Cả công cụ và phôi đều quay để hoàn thành ngay lập tức. Điều này dẫn đến thời gian chu kỳ ngắn và có thể cắt đa giác rất chính xác.

Năng suất tăng lên rất nhiều 

Khi cắt đa giác, hoạt động xử lý không yêu cầu lập chỉ mục. So sánh với quy trình cắt và các phương pháp khác yêu cầu phép nội suy và tọa độ cực, lập chỉ mục C + trục Y, quy trình này giúp giảm đáng kể việc cắt.
Khả năng đối phó với những thay đổi trong phôi và số lượng sản xuất
Với chuyên môn sâu rộng về tự động hóa, chúng tôi có thể đề xuất phương pháp sản xuất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.