Các chức năng được cải thiện và nâng cao MÁY TIỆN CNC LOẠI GANG QUAY HÀNG ĐẦU II [6 inch]

Hệ thống điều khiển đã được cập nhật để kết hợp các chức năng mới nhất trong thông số kỹ thuật tiêu chuẩn nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Đã gắn “ΣGH Loader” tốc độ cao (Tùy chọn) MÁY TIỆN CNC LOẠI GANG QUAY HÀNG ĐẦU II [6 inch]

“Bộ nạp ΣGH” kiểu giàn tốc độ cao mới với tốc độ di chuyển nhanh là 155 m/phút đối với trục di chuyển và 125 m/phút để giảm thời gian chu kỳ.

Tùy chọn đáng kể

Cấu trúc chính đã được xem xét để đơn giản hóa việc tùy chỉnh bằng cách thêm hệ thống bộ nạp Takamatsu và bộ phận mài mới nhất.