Công suất lớn cho số lượng công cụ

Có thể gia công chồng chất và gia công đồng thời với 2 trục chính được lắp đặt! Một yêu thích lớn của chế biến hợp chất
Tháp pháo chính (12 trạm) có khả năng lập chỉ mục ở giữa, cho phép gắn các công cụ trên 24 vị trí. Ngoài ra, với tháp phụ, số lượng dụng cụ tối đa là 36. Đây là một số lượng lớn dụng cụ có khả năng cắt các loại phôi với số lượng khác nhau trong thời gian nhàn rỗi ngắn hơn.

Đổi mới thời gian chu kỳ ngắn

Với trục chính phụ để cắt chồng chéo và cắt đồng thời trục chính và phụ, thời gian chu kỳ giảm đáng kể.

Đạt được cài đặt ΣLoader

Bằng cách thiết kế Trục Y ở góc 30 độ, có thể lắp bộ nạp loại nhỏ gọn TAKAMAZ. Đây là một cải tiến hệ thống tự động hóa mới.